Informacje dla przewoźników

 

Informacje dla przewoźników

 

 Giżycko, dnia 23.02.2016 r.Informacja dla przewoźników
w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, położonych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Giżyckiego.

 

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku przy ul. Węgorzewskiej 4 wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczonymi planowanymi liniami komunikacyjnymi i przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki.
 2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.
 3. Potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wniesionej do kasy Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
  Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306,
  dokonanej na podstawie ust. 53 części I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
Opłaty
Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Giżycku w dniu 29 stycznia 2016 r. uchwały Nr XVI.107.2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki (prawo miejscowe), każdy przewoźnik, który korzysta z w/w przystanków, zobowiązany będzie ponosić opłatę publiczno-prawną zgodnie z powołaną uchwałą. Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 23.02.2016 r.
 Zgodnie z wymienioną na wstępie uchwałą Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku, opłaty wynoszą:
 1. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu – autobusu (długość pojazdu powyżej 11 m);
 2. 0,03 zł za jedno zatrzymanie pozostałych środków transportu – mikrobusy i inne (długość pojazdu do 11 m) na przystanku komunikacyjnym.
 
Opłaty miesięczne stanowić będą iloczyn sumy zatrzymań na każdym przystanku komunikacyjnym w ciągu danego miesiąca, przemnożoną przez wysokość wskazanej wyżej opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu.
Przedmiotową opłatę należy co miesiąc wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku: MBS 73 9343 0005 0013 0345 2000 0030. Opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.
W przypadku nie wnoszenia opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku rozpocznie postępowanie egzekucyjne.
Zmianie uległ również wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki.
Powyższy wykaz stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI.106.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
 • Uchwała Nr XVI.106.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 • Uchwała Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki

 

Informacje dla przewoźników (druki, wykazy przystanków) - rok 2016 - do pobrania

 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem