Zamówienia publiczne

Załączniki do ogłoszeń o zamówieniach publicznych.  Zestawy dokumentów, specyfikacje, dokumentacje techniczne i inne dokumenty o znacznych rozmiarach, Z reguły spakowane w jeden duży plik.

  1. Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”  - 96 MB