Pliki Zarządu Dróg Powiatowych

Tutaj zamieszczamy większe objętościowo pliki z dokumentacją do przetargów ogłaszanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Z reguły są to projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne i t.p.

 

 1. Ogłoszenie nr 237784 - 2015 z dnia 11.09.2015
  Przebudowa odcinka drogi pow. nr 1734N gr. pow.- Jeziorowskie - Kruklanki - (Sołdany) dr. kraj nr 63
 2. Ogłoszenie nr 42068 - 2016 z dnia 25.02.2016
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1718 N dr. kraj. nr 63 -Rydzewo- Jagodne Małe w m. Rydzewo
 3. Ogłoszenie nr 60448-2016 z dnia 17.03.2016
  Przebudowa ulicy Suwalskiej w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Staszica
  Dokumentację podzielono na 3 części z uwagi na jej znaczną objętość. A potem doszło kilka poprawek...
 4. Ogłoszenie nr 64361-2016 z dnia 01.06.2016
  Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Białostockiej w Giżycku (od ulicy Gdańskiej do ulicy Warmińskiej)
 5. Ogłoszenie nr 109481-2016 z dnia 29.06.2016
  Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka w miejscowości Stara Rudówka, w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885.
 6. Ogłoszenie nr 118827-2016 z dnia 5.07.2016
  Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. nr 1616 N granica powiatu - Słabowo - Ryn
 7. Ogłoszenie nr 150853-2016 z dnia 22.07.2016
  Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726 N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka w lokalizacji od km 6+614 do km 6+885 długości 0,271 km (strona lewa)
 8. Ogłoszenie nr 157861-2016 z dnia 26.07.2016
  Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1738 N w miejscowości Kruklanki (strona prawa, od siedziby Nadleśnictwa Borki do skrzyżowania z drogą pow. nr 1734 N), w lokalizacji od km 1+098 do km 1+229
 9. Ogłoszenie nr 309331 - 2016 z dnia 16.09.2016 r.
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N na odcinku Jeziorowskie – Kruklanki o długości 1500 m.
 10. Ogłoszenie nr 310482 - 2016 z dnia 20.09.2016 r.
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N Pierkunowo - Giżycko
 11. Ogłoszenie nr 323063 - 2016 z dnia 13.10.2016 r.
  Przebudowa skrzyżowań na sieci dróg powiatowych w podziale na trzy zadania.
 12. Ogłoszenie nr 35321 - 2017 z dnia 02.03.2017 r.
  Remont drogi 1724N Wronka - Wilkasy
 13. Ogłoszenie nr 48711 - 2017 z dnia 22.03.2017 r.
  Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1829 N z drogą gminną nr 133004N w m. Paprotki
 14. Ogłoszenie nr 509077-N-2017 z dnia 16.05.2017 r.
  Przebudowa ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego.

  (ze zmianami w przedmiarach z dnia 24.05.2017 i z dnia 29.05.2017)
 15. Ogłoszenie nr 514859-N-2017 z dnia 23.05.2017 r.
  Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 16. Ogłoszenie nr 520619-N-2017 z dnia 30.05.2017 r.
  Remont drogi powiatowej nr 1733N
  na odcinku od km 1+440 do km 2+433 w miejscowości Knis.
 17. Ogłoszenie nr 541301-N-2017 z dnia 29.06.2017 r.
  Przebudowa ul. Kolejowej  w Giżycku na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego (drugi przetarg).
 18. Ogłoszenie nr 583951-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.
  Przebudowa skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy