Inne

Tutaj zamieszczamy pozostałe pliki o znacznych rozmiarach. Ich zakres tematyczny może być dość szeroki.

 

  1. Projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Giżyckiego.
  2. Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Giżyckiego (z roku 2003 z uaktualnieniami).