Inne

Tutaj zamieszczamy pozostałe pliki o znacznych rozmiarach. Ich zakres tematyczny może być dość szeroki.

 

  1. Projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Giżyckiego.
  2. Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Giżyckiego (z roku 2003 z uaktualnieniami).
  3. Analiza pozwolenia - Ubojnia Drobiu
  4. Zmiana pozwolenia - OSM - część 1
  5. Zmiana pozwolenia - OSM - część 2
  6. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego - Ubojnia Drobiu

 

A tutaj są informacje trzymane na potrzeby portalu Cyfrowe Mazury (https://cyfrowe-mazury.pl)

  1. Baza danych Powiatu Giżyckiego - transport 2018
  2. Baza danych Powiatu Giżyckiego - statystyka 2018
  3. Baza danych Powiatu Giżyckiego - środowisko 2018