Inne

Tutaj zamieszczamy pozostałe pliki o znacznych rozmiarach. Ich zakres tematyczny może być dość szeroki.

 

  1. Projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Giżyckiego.
  2. Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Giżyckiego (z roku 2003 z uaktualnieniami).
  3. Analiza pozwolenia - Ubojnia Drobiu
  4. Zmiana pozwolenia - OSM - część 1
  5. Zmiana pozwolenia - OSM - część 2
  6. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego - Ubojnia Drobiu